Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Sinh Mệnh - Open 13h ngày 17/02

OPEN BETA 13H NGÀY 17/02/2021

Máy chủ : Sinh Mệnh

Exp : 150x

Drop : 20%

Quản lý tài khoản : http://muphongvan.vn/sinhmenh/#login

Thời gian sự kiện : http://muphongvan.vn/su-kien.html

Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC PK / PVP Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không
3 Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không
6 Không Không Không
7 Không Không Không
8 Không Không
9 Không Không

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 3000 point.

 

Giới hạn reset: 

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 7 lần / ngày 10 lần / ngày 15 lần / ngày
Top 2 trở đi Cho đến khi bằng Top 1